30 let nejenom dramatické výchovy v Dačicích 


Založení DDS Tyláček, v září 1993 předchází romantická představa několika žákyň sekundy místního gymnázia. Ta však ztroskotala hned na první zkoušce, a tak se na scéně objevuje postava režisérky Naděje Jahelkové. Díky ní získává skupina puberťaček zázemí v Městské knihovně v Dačicích a vzniká DDS Tyláček – tehdy ještě zkratka znamená Dívčí Divadelní Soubor.

Postupně se přidávají také mladší děti a žáci z ostatních Dačických i okolních škol a název se tak ustálí na Divadelní Studio Tyláček. V roce 1995 se Tyláček stává součástí DS Tyl Dačice a od roku 2000 má svoji zkušebnu na Palackého náměstí v Dačicích, stejně jako členové Tylu.

Hlavním účelem tohoto studia byla od počátku dramatizace doplňkové školní četby. Autorkou všech těchto dramatizací je režisérka a umělecká vedoucí Naděje Jahelková. Od roku 1995 se studio stalo součástí DS Tyl Dačice, a kromě vlastní tvůrčí činnosti se tak členové Tyláčku podílejí také na projektech Městské knihovny Dačice (Pasování na čtenáře) a dalších akcích tvořících kulturní a společenský život města Dačice. Díky připojení k DS Tyl pak vznikají také společné inscenace (například Bylo nás pět, Kytice, nebo Hrajeme si na Zoo aneb Žofka v akci.

Od roku 2018 je činnost studia finančně podporována městem Dačice.

Vytvořte si webové stránky zdarma!