O Tyláčku

Založení DDS Tyláček, v září 1993 předchází romantická představa několika žákyň sekundy místního gymnázia. Ta však ztroskotala hned na první zkoušce, a tak se na scéně objevuje postava režisérky Naděje Jahelkové. Díky ní získává skupina puberťaček zázemí v Městské knihovně v Dačicích a vzniká DDS Tyláček – tehdy ještě zkratka znamená Dívčí Divadelní Soubor. Postupně se přidávají také mladší děti a žáci z ostatních Dačických i okolních škol
a název se tak ustálí na Divadelní Studio Tyláček.  
 
V roce 1995 se Tyláček stává součástí DS Tyl Dačice a od roku 2000 má svoji zkušebnu
na Palackého náměstí v Dačicích, stejně jako členové Tylu.   

Hlavním účelem tohoto studia byla od počátku dramatizace doplňkové školní četby.

Autorkou všech těchto dramatizací je režisérka a umělecká vedoucí Naděje Jahelková. Od roku 1995 se studio stalo součástí DS Tyl Dačice, a kromě vlastní tvůrčí činnosti se tak členové Tyláčku podílí také na projektech Městské knihovny Dačice (Pasování na čtenáře) a dalších akcích tvořících kulturní a společenský život města Dačice. Díky připojení k DS Tyl pak vznikají také společné inscenace (například Bylo nás pět, Kytice, nebo Hrajeme si na Zoo aneb Žofka v akci.

Od roku 2018 je pak činnost studia finančně podporována městem Dačice.

V roce 2020 do fungování studia výrazně zasáhla omezení nejenom mimoškolních aktivit z důvodů pandemie Covid 19. Ve školním roce 2020/21 se tak soubor věnuje pouze realizaci jednorázových projektů – například pásmo skečů s podtitulem Ochutnejme Evropu v rámci Férových snídaní v Dačicích a zapojuje se do společných aktivit DS Tyl Dačice – Pasování na čtenáře, Betlém, nebo Dětský karneval.  V prosinci 2022 se členové Tyláčku zapojují do inscenace DS Tyl – Tři vánoční vločky.

Od školního roku 2022/23 se také vracíme k realizaci vlastní inscenace – Kapitán John Pieppelfox, která by měla být důstojnou připomínkou výročí třiceti let od založení DDS Tyláček.

Přehled všech odehraných inscenací najdete zde